Laatste nieuws

Laatste nieuws 06-03-2021

Positief nieuws EU-regelgeving
Gisteren heeft de Europese Landbouwcommissie een belangrijk besluit genomen. Er lag een voorstel dat duiven 21 dagen in quarantaine moeten voor vertrek. Daarin stond ook dat er bij grenspassage een gezondheidscertificaat afgegeven moet worden door de bevoegde instantie. Dit is onwerkbaar en zou het einde van de duivensport betekenen.

De EU-commissie heeft aangegeven dat de regelgeving zodanig aangepast wordt dat er voor de postduivenliefhebbers niets veranderd t.o.v. de huidige situatie. De quarantaineperiode en het dierengezondheidscertificaat worden geschrapt uit de regelgeving. Met dank aan o.a. mevrouw Schreijer-Pierik (CDA) die zich nadrukkelijk voor ons heeft ingezet.