Doffers

Top doffer zowel op de fond als de overnacht fond.
22-03-2015
22-03-2015
22-03-2015
22-03-2015
22-03-2015
NL-12-1589479

            NL-12-1589479

                                                  2013

Datum                Vlucht               Prijs

25-05-2013         Chateaudun         16e

22-06-3013         Argenton              9e

06-07-2013         Chateauroux        12e

03-08-2013          Rufec                   3e

EINDSTAND DAGFOND LINKER MAAS OEVER GROOT ROTTERDAM                                                2013
KAMPIOENSCHAP ONAANGEWEZEN                KAMPIOENSCHAP AANGEWEZEN
PC Naam        Woonplaats     Totpnt PC        Naam Woonplaats              Totpnt
1 Martijn Heezen Poortugaal 5750.4             1 Martijn Heezen Poortugaal 5118.5
2 Comb Timmermans-Pijl Rotterdam 5607.3   2 Comb Timmermans-Pijl Rotterdam 3945.8
3 J. Schenk Rotterdam 5192.2                     3 B. Robart Schiedam 3474.1
4 M. en B. de Kok Rotterdam 5007.7            4 M. en B. de Kok Rotterdam 3282.0
5 B. Robart Schiedam 4937.8                       5 J. Schenk Rotterdam 3239.7
6 R. Bakker Rhoon 4761.4                           6 P.N. Bosschaart Rotterdam 2845.2
7 Aad van Berkel Rotterdam 4711.2              7 G.J. van Dijk Hoogvliet 2779.3
8 P.N. Bosschaart Rotterdam 4496.2              8 R. Bakker Rhoon 2646.9
9 G.J. van Dijk Hoogvliet 4425.9                   9 F.N. Bodeving Schiedam 2571.1
10 A. van het Hoofd Pernis 3871.2                10 Familie Huizer Rhoon 2264.7

NL-09-1161816

           NL-09-1161816  

                                    2010

 

Datum                Vlucht               Prijs

15-05-2010         Orleans            24e

24-06-2010         Tours                9e

10-07-2010         Orleans             7e

24-07-2010         Blois                  9e

 

                                    2011       

                 

Datum                Vlucht               Prijs

28-05-2011      Vierzon                16

26-06-2011      Chateauroux         3e

09-07-2011      Argenton              4e

23-07-2011      Orleans                11e

                                             

                                    2012

Datum                Vlucht               Prijs

26-05-2012       Bourges               10e

Zwaar gewond thuis kon dit jaar niet meer mee

 

                                   2013

Datum                Vlucht               Prijs

25-05-2013         Chateaudun         14e

08-06-2013         Bourges               12e

06-07-2013         Chateauroux         9e

 

                                    2014

 

Datum                Vlucht               Prijs

 

24-05-2014       Bourges                33e

 

21-06-2014      Argenton               11e

 

19-07-2014       Vierzon                3e

 

02-08-2014       Rufec                    Geen deelname

 

 

NL-09-1161818

           NL-09-1161818

                                    2011

Datum                Vlucht               Prijs

28-05-2011      Vierzon                25e

11-06-2011      Tours                   28e

26-06-2011      Chateauroux         2e

09-07-2011      Argenton              7e

                                                 

                                    2012

Datum                Vlucht               Prijs

26-05-2012       Bourges               4e

23-06-2012       Tours                  3e

21-07-2012       Argenton             3e

 

                                         2013

Datum                Vlucht               Prijs

25-05-2013         Chateaudun         11e

08-06-2013         Bourges                 1e

22-06-3013         Argenton             10e

06-07-2013         Chateauroux         2e

20-07-2013         Vierzon                 8e

03-08-2013          Rufec                   6e

                                   

                                         2014

 Datum                Vlucht               Prijs

 24-05-2014       Bourges                18e

 07-06-2014      Bourges                 3e

 21-06-2014      Argenton               6e

 19-07-2014       Vierzon                5e

 02-08-2014       Rufec                    Geen deelname

 

nl-2009-1161803

             Nl-2009-1161803

                                         2010

 

Datum                Vlucht               Prijs

 29-05-2010         vierzon             13e

 13-06-2010         Orleans             9e

 24-0602010        Tours                1e

10-07-2010         Orleans             5e

 24-07-2010         Blois                 1e

 

                                         2011

Datum                Vlucht               Prijs

28-05-2011      Vierzon                 9e

11-06-2011      Tours                   29e

09-07-2011      Argenton               6e

23-07-2011      Orleans                 5e

 

                                         2012

Datum                Vlucht               Prijs

26-05-2012       Bourges                7e

09-06-2012       Chateauroux        7e

07-07-2012       Vierzon              19e

21-07-2012       Argenton              6e

04-08-2012       Ruffec                  6e

 

                                          2013

 

Datum                Vlucht               Prijs

 

25-05-2013         Chateaudun         17e

 

 

In 2013 eerst fondvlucht gewond thuis(17e prijs) 

verder niet meer mee kunnen geven.

 

                                 In 2014 geen deelname

nl-2011-1714053

             NL-2011-1714053

                                         2012

Datum                Vlucht               Prijs

26-05-2012       Bourges               24e

21-07-2012       Argenton               1e

 

                                    2013

Datum                Vlucht               Prijs

25-05-2013         Chateaudun           3e

08-06-2013         Bourges                 5e

06-07-2013         Chateauroux         1e

20-07-2013         Vierzon                 3e

03-08-2013          Rufec                   1e

 

 

EINDSTAND DAGFOND DUIFKAMP. LINKER MAAS OEVER GROOT ROTTERDAM

                                                2013

1 Comb Timmermans-Pijl Rotterdam 1-1718559 6 5069.1
2 J. Schenk Rotterdam 1-1708714 5 4009.1
3 Martijn Heezen Poortugaal 1-1729917 5 3906.9
4 Martijn Heezen Poortugaal 1-1729945 5 3840.3
5 Martijn Heezen Poortugaal 0-1674511 5 3616.7
6 Martijn Heezen Poortugaal 9-1177907 5 3584.7
7 P.N. Bosschaart Rotterdam 1-1714053 5 3572.9
8 Comb Timmermans-Pijl Rotterdam 1-1718544 5 3551.9
9 Martijn Heezen Poortugaal 8-1530193 4 3443.6
10 J. Schenk Rotterdam 1-1708739 5 3332.9
11 M. en B. de Kok Rotterdam 7-1793999 5 3317.6
12 Familie Huizer Rhoon 1-1706818 5 3316.8
13 B. Robart Schiedam 1-1730690 5 3282.3
14 Martijn Heezen Poortugaal 1-1729949 4 3265.6
15 G.J. van Dijk Hoogvliet 0-1674643 4 3258.1
16 F.N. Bodeving Schiedam 2-2012983 5 3232.8
17 Martijn Heezen Poortugaal 1-1729959 5 3151.4
18 P.N. Bosschaart Rotterdam 9-1161825 4 3132.7
19 Gebr van Eijk Pernis 1-1718240 5 3109.9
20 B. Robart Schiedam 1-1730656 4 3027.0
21 M. en B. de Kok Rotterdam 0-1660806 5 2920.0
22 M. en B. de Kok Rotterdam 2-1591848 5 2908.7
23 Martijn Heezen Poortugaal 1-1729926 4 2882.6
24 Comb.Gelder-'t Hart Rotterdam 0-1652717 4 2718.9
25 Martijn Heezen Poortugaal 0-1674507 4 2714.0

 

NL-2009-1161825

           NL-2009-1161825

Deze doffer is in 2014 weg gebleven

                                    2011

 

Datum                Vlucht               Prijs

 11-06-2011      Tours                   1e

 26-06-2011      Chateauroux        5e

 09-07-2011      Argenton              1e

 

                                    2012

Datum                Vlucht               Prijs

26-05-2012       Bourges                3e

09-06-2012       Chateauroux       11e

23-06-2012       Tours                   11e

07-07-2012       Vierzon                 4e

21-07-2012       Argenton               9e

04-08-2012       Ruffec                   3e

 

                                    2013

Datum                Vlucht               Prijs

25-05-2013         Chateaudun         1e

08-06-2013         Bourges                2e

20-07-2013         Vierzon                2e

03-08-2013         Rufec                   4e